aerial-air-travel-blue-756799.jpg

Welzijn: Info

Informatie over klinische depressie, bipolaire stoornis en psychose

Hier volgt wat informatie over deze problematieken zodat je kan nagaan of enige van deze een probleem zijn geweest voor jou. Als je onmiddellijk naar hulpbronnen voor het omgaan met deze problematieken wil gaan, ga dan in de menubalk naar de pagina

Welzijn: hulp of klik hier.

Wat bedoelen we met 'klinische depressie'?

Wanneer we het hebben over een klinische depressie, betekent dit niet gewoon zich gedurende enkele uren of een dag wat verdrietig, down of depressief voelen. Een klinische depressie is niet gewoon de mindere stemming die we allen soms ervaren, maar gaat over een ziektebeeld.

Om de diagnose 'klinische' depressie (ook wel majeure depressie genoemd) te krijgen, ervaar je minstens vijf van de volgende klachten dagelijks de ganse dag gedurende ten minste twee weken en beperken deze jouw mogelijkheden om te werken of te studeren en je relaties met familie en vrienden:

 • Depressieve stemming (neerslachtig en ongelukkig voelen) het grootste deel van de dag, bijna dagelijks

 • Interesse verliezen in alle activiteiten en nergens van genieten

 • Het moeilijk vinden om beslissingen te nemen of je te concentreren

 • Je dagelijks moe voelen, de hele dag door

 • Je rusteloos/geagiteerd voelen of net het omgekeerde: echt vertraagd 

 • Een groot verlies (of een grote toename) in eetlust en/of gewicht 

 • Meer of minder dan gewoonlijk slapen

 • Je nutteloos, niet goed genoeg en hopeloos voelen 

 • Herhaaldelijk denken aan de dood, zelfmoord of jezelf verwonden

Als je ooit ten minste 5 van deze klachten dagelijks gedurende ten minste twee weken en gedurende het grootste deel van de dag hebt ervaren, dan kom je helaas niet in aanmerking voor deelname aan het ECoWeB onderzoek. Dit komt omdat dit onderzoek zich richt op preventie van gezondheidsproblemen en promotie van gezondheid.

Als je op dit moment ten minste vijf van deze klachten dagelijks gedurende ten minste twee weken en gedurende het grootste deel van de dag ervaart, dien je hulp te zoeken bij je huisarts. Je kan rond zelfmoordgedachten ook terecht op het gratis nummer 1813 van de zelfmoordlijn.

Voor meer informatie over depressie:

https://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/depressie,

https://www.depressies.be/,

https://issuu.com/ggvlaanderen/docs/vvgg_depressiejongeren_2010?backgroundColor=%2523222222 

Wat is een bipolaire stoornis?

Een bipolaire stoornis houdt in dat je stemming wisselt van het ene extreme naar het andere. Vroeger werd dit manische depressie genoemd. Typerend is het ervaren van periodes van klinische depressie en periodes van zich zeer goed, positief, geëxciteerd en overactief voelen, gekend als manisch.  

Manie is niet gewoon zich goed of positief voelen. Om de diagnose manisch te krijgen dienen ten minste drie van de volgende klachten bijna dagelijks gedurende ten minste één week aanwezig te zijn, en jou beperken in de mogelijkheid te werken of te studeren en in je relaties met familie en vrienden:

 • Opgeblazen gevoel van zelfvertrouwen of denken superieur te zijn (zichzelf zeer belangrijk vinden)

 • Het hebben van wat lijkt op fantastische nieuwe ideeën en zeer (over)ambitieuze plannen

 • Zich zeer gelukkig, opgetogen of overgelukkig voelen (een langdurig geweldig gevoel)

  • Meer en zeer snel praten

  • Verminderde nood aan slaap

  • Gemakkelijk afgeleid worden

  • Zich behoorlijk onrustig voelen en het moeilijk vinden stil te zitten

  • Veel actiever zijn dan anders

  • Dingen doen die pijnlijke gevolgen kunnen hebben en die anderen ervaren als risicovol of schadelijk, vaak buiten proportie, bijvoorbeeld buitensporige uitgaven, gokken

De diagnose bipolaire stoornis wordt normaal enkel vastgesteld na consulatie bij een gespecialiseerde arts zoals een psychiater.

Als je ooit een manie hebt ervaren, dan zijn je huisarts of een andere hulpverlener binnen de geestelijke gezondheidszorg de best aangewezen personen om te contacteren voor hulp en ondersteuning. Omdat het ECoWeB onderzoek zich richt op preventie van geestelijke gezondheidsproblemen eerder dan op het behandelen van aanwezige problemen, is deelname aan de studie niet geschikt voor jou. 

Voor meer informatie, zie https://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/bipolaire-stoornis

Wat is een psychose?

Psychose is een probleem op vlak van geestelijke gezondheid waarbij mensen zaken anders waarnemen of interpreteren dan anderen in hun omgeving. Typerend hiervoor zijn wanen en/of hallucinaties.

Een hallucinatie is wanneer iemand dingen hoort, ziet, voelt, smaakt of ruikt die niet werkelijk bestaan, maar die voor hen zeer waar aanvoelen. De meest voorkomende vorm is het horen van stemmen waarbij de persoon ervaart dat hij/zij stemmen hoort spreken wanneer er in feite niemand aanwezig is die aan het praten is.

Een waan is overtuigd zijn van een idee dat niet gedeeld wordt door anderen, bv. iemand die gelooft dat er een samenzwering is, bedoeld om hem/haar schade toe te brengen.

Je dient onmiddellijk een huisarts te raadplegen wanneer je de klachten van een psychose ervaart.  Omdat het ECoWeB onderzoek zich richt op preventie van geestelijke gezondheidsproblemen eerder dan op het behandelen van aanwezige problemen, is deelname aan de studie niet geschikt voor jou. 

Voor meer informatie:
https://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/psychose

 

Je kan een link naar hulpbronnen vinden door in de menubalk de pagina Welzijn: hulp te kiezen of hier te klikken.

 

 

 
 
 

© ECoWeB Onderzoek met de MyMoodCoach App